Remedial Teaching Elst

Begeleiding, Spelling, Rekenen, Woordenschat, Schrijven

Graag stel ik mij aan u voor: Mijn naam is Annette van Zeben. Het werken met kinderen, dat is mijn passie! Jarenlang heb ik met veel plezier als leerkracht op de basisschool gewerkt. Tegenwoordig begeleid ik als Remedial Teacher kinderen met een onderwijsbehoefte waar scholen onvoldoende aan tegemoet kunnen komen. Ik kan hiervoor gevraagd worden door ouders, maar ook door scholen binnen het kader van passend onderwijs. Eén van de voorwaarden om tot leren te komen, is dat kinderen lekker in hun vel zitten. Juist door het geven van individuele aandacht laat ik kinderen weer hun kracht ontwikkelen.

Als Remedial Teacher geef ik extra ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding. Door kinderen handvatten te geven neemt het zelfvertrouwen toe en komen zij beter tot de ontwikkeling van hun kracht. Hiermee zijn kinderen weer in staat om met zelfvertrouwen en een gelukkig gevoel naar school te gaan.

De mogelijkheden en de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen is waar ik naar kijk. Al helpende ga ik mee op weg en denk daarbij in oplossingen. Altijd met speciale aandacht voor de interesses, kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van kinderen. Regelmatig contact te hebben met zowel ouders als school vind ik belangrijk, zodat de doorgaande lijn van de ontwikkeling van een kind wordt gewaarborgd.

Remedial Teaching, praktijk van A tot Z - kortweg RTAZ genoemd - helpt en ondersteunt een kind met de volgende activiteiten:
Lezen - Remedial Teaching Elst | RTAZLezen - Remedial Teaching Elst | RTAZ
Rekenen - Remedial Teaching Elst | RTAZRekenen - Remedial Teaching Elst | RTAZ
Spelling - Remedial Teaching Elst | RTAZSpelling - Remedial Teaching Elst | RTAZ
Scrhijven - Remedial Teaching Elst | RTAZSchrijven - Remedial Teaching Elst | RTAZ

Studiebegeleiding - Remedial Teaching Elst | RTAZStudiebegeleiding - Remedial Teaching Elst | RTAZ
Woordenschat - Remedial Teaching Elst | RTAZWoordenschat_p
Passend Onderwijs - Remedial Teaching Elst | RTAZPassend Onderwijs - Remedial Teaching Elst | RTAZ
ADHD & ASS - Remedial Teaching Elst | RTAZADHD & ASS - Remedial Teaching Elst | RTAZ

Zowel ouders als scholen kunnen mij inhuren. Ik ben werkzaam in Arnhem, Elst en Nijmegen Noord. Mijn Remedial Teaching-praktijk is gevestigd in Elst.