Werkwijze Remedial Teaching

Voordat we starten met Remedial Teaching doorlopen we enkele fasen. Deze leg ik hieronder uit.

Kennismaken

We maken persoonlijk kennis tijdens een eerste vrijblijvend gesprek. Dit is bij voorkeur met jouw kind erbij. Dan merken wij snel of het klikt. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Als ouder geef je de hulpvraag aan, maar ook het kind vertelt waarbij het geholpen wil worden. In dit eerste gesprek vertel ik over mijn mogelijke ondersteuning en mijn werkwijze. Besluiten we samen verder te gaan, dan plannen wij een intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek – samen met alleen de ouders – heeft als doel de hulpvraag helder te krijgen en wat de verwachtingen zijn. Voorafgaand aan het gesprek vul je een intakeformulier in over de ontwikkeling van jouw kind. Dit formulier vormt het uitgangspunt van ons gesprek. Ik krijg graag een compleet beeld van het kind en werk het liefst samen met de school. Met jouw toestemming vraag ik aan school relevante gegevens van het kind op. Dit is bijvoorbeeld een overzicht van de Cito toetsen, methode toetsen of de taakaanpak en werkhouding in de klas..

Didactisch onderzoek

Een didactisch onderzoek voer ik uit om de onderwijsbehoeften helder te krijgen. Het onderzoek kan bestaan uit een toets, een diagnostisch gesprek met het kind of allebei. Op basis hiervan wordt duidelijk waar de onderwijsbehoeften liggen en hoe ik met remedial teaching het kind kan ondersteunen. Dit zetten we om in een handelingsplan met meetbare doelen..

Individuele begeleiding

Het begeleidingstraject bestaat uit 12 remedial teaching sessies van 45 minuten per week. Tijdens de remedial teaching sessies werkt het kind samen met mij aan de doelen die in het handelingsplan zijn vastgelegd. Ik gebruik diverse werkvormen die bij de behoeften en interesses van het kind aansluiten.

Evaluatie

Aan het einde van het remedial teaching begeleidingstraject volgt er een evaluatie. Zijn de doelen uit het handelingsplan behaald? Om dit zichtbaar te maken herhaal ik de toets die ik bij de start heb afgenomen. Ook kan het kind een aantal opgaven maken die bij de doelen horen. Ik zie dan of het kind dit kan. Omdat ik werk met meetbare doelen is de vooruitgang goed zichtbaar. Samen besluiten we of het handelingsplan kan worden afgesloten of dat verlenging nodig is.

Locatie

De begeleiding vindt plaats in mijn praktijkruimte in Elst, of online via Zoom. In overleg met de leerkracht en na toestemming van school, kan de remedial teaching eventueel onder schooltijd op school plaatsvinden.