Een plek waar kinderen bloeien en groeien.

Remedial Teaching

Wat houdt Remedial Teaching eigenlijk in?
Remedial Teaching – kortweg RT genoemd – is het geven van een gespecialiseerde vorm van begeleiding door een gediplomeerd Remedial Teacher aan kinderen met leer- of gedragsmoeilijkheden. Remedial teaching werkt aan hiaten in de leerontwikkeling. Dit is iets anders dan leerstof herhalen. Bij Remedial Teaching doen we eerst een onderzoek om te kijken waar de hiaten in de leerontwikkeling zich bevinden. Vervolgens wordt daar de begeleiding op afgestemd.

Wat is bijles?

Bijles bestaat uit het herhalen van de leerstof die in de klas wordt aangeboden. Het gaat om dezelfde leerstof die je op school krijgt aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van de methodes van school. Een leerkracht of student geeft bijles.

Het verschil tussen bijles en Remedial teaching?

Bijles gaat uit van de actuele leerstof op school. Bij Remedial Teaching wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft om verder te komen. Het is andere stof dan waar in de klas aan gewerkt wordt.