Wanneer heeft een kind spellingsproblemen?

In groep 3 leert een kind lezen en schrijven. Dat gaat samen op. Het schrijven van woorden begint: ‘mkm’ ( medeklinker-klinker-medeklinker) en klankzuivere woorden. Dit betekent: schrijven wat je hoort. Bijvoorbeeld het woord: boom. Je hoort boom, deelt het woord in klanken b-oo-m en schrijft de juiste letters bij de klanken. De eerste spellingsproblemen ontstaan omdat het kind moeite heeft met de tweetekenklanken; ui-eu-ei. Het kind draait de letters om, dan wordt het iu-ue-ie. Of het gebruikt de verkeerde letters, een ui in plaats van een eu. Langzamerhand worden de woorden langer en komen er spellingsregels aan bod. Je schrijft niet meer alleen wat je hoort. Hier kan een kind in blijven hangen. Het blijft schrijven wat het hoort. Om een woord op de juiste manier te schrijven moet je spellingsregels kennen en de juiste regel kunnen toepassen. Dit heet spellingsbewustzijn. Ook hier kan een kind moeite mee hebben. Met de juiste ondersteuning trainen we dit spellingsbewustzijn.

Met welke soort spellingsproblemen werk ik?

Er zijn kinderen die onvoldoende vooruit gaan bij de Cito spellingtoets en/of achter lopen ten opzichte van leeftijdsgenoten. Ze blijven fouten maken in de juiste letter-klank koppeling, het spellingsbewustzijn is onvoldoende ontwikkeld of de werkwoordspelling ervaren zij als lastig.
Remedial teaching is dan heel behulpzaam. Ik voer een onderzoek uit om te zien waar het probleem zich bevindt. Mijn begeleiding sluit ik hierbij aan.

Dyslexie-traject

Sommige kinderen komen voor vergoeding van een dyslexie-traject in aanmerking. Anderen niet omdat ze bijvoorbeeld te “goed” scoren. Deze kinderen kunnen bij mij terecht voor extra ondersteuning passend bij hun onderwijsbehoeften. Ik maak gebruik van Taal in blokjes Dit is een methode die evidenced based ( bewezen effectief) is voor leerlingen met dyslexie. Het mag zelfs ingezet worden bij het voortraject voor een dyslexie onderzoek. De methode gaat uit van de klankstructuur van onze taal. Door de klanken een verschillende kleur te geven wordt de structuur zichtbaar.

Veel scholen werken met de spellingsmethode Staal. Deze methode integreer ik in mijn praktijk, waarmee ik mij aanpas aan de regels zoals ze in de methode genoemd worden. Zo raken de kinderen niet in de war.

Werk dat ik op school uitvoer

Scholen werken met het dyslexie-protocol. Dit betekent dat een kind eerst twee keer 10 weken extra ondersteuning ontvangt, voordat het kind mogelijk in aanmerking komt voor een vergoed dyslexie traject. Deze ondersteuning bied ik als Remedial Teacher.
Op scholen voer ik een spellingsonderzoek uit om de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart te brengen. Aan de hand hiervan adviseer ik school waar het aan kan werken met het kind.

Remedial teaching is inzetbaar voor spelling

  • Juiste klank-tekenkoppeling
  • Spellingsbewustzijn
  • Spellingsregels
  • Werkwoordspelling
  • Dyslexie: voortraject, geen vergoede behandeling, na-traject