Wanneer heeft een kind leesproblemen?

In groep 3 starten kinderen met het aanvankelijk lezen. Ze leren letters koppelen aan klanken, vormen met die klanken een woord en lezen woorden achter elkaar tot een zin. In deze fase van het lezen zijn er een aantal kinderen waarbij de letters niet beklijven. Zij blijven spellen. Thuis kun je oefenen door elke dag een stukje te lezen met je kind. Wanneer deze leesproblemen zich eind groep 3 blijven voordoen, is een steuntje in de rug nodig. Remedial Teaching helpt kinderen over die hobbel op weg naar vloeiend lezen.
Vanaf groep 4 start het voortgezet technisch lezen. De woorden worden moeilijker, zoals meerlettergrepige woorden of clusters van medeklinkers bijvoorbeeld spr of rts. De leessnelheid gaat omhoog en er worden hogere eisen gesteld aan nauwkeurigheid.
Blijft je kind spellen, of raden? Bij raden leest je kind het begin van een woord en vult de rest zelf in, waardoor er een heel ander woord ontstaat. Dit soort leesproblemen zijn aan te pakken met Remedial Teaching. De basisschool neemt twee keer per jaar de Cito Avi toetsen af, die de leesontwikkeling van je kind nauwkeurig in de gaten houdt. Blijft je kind op een bepaald niveau hangen dan zijn er mogelijkheden om de achterstand met lezen te verkleinen.

Met welke soorten leerproblemen werk ik?

In mijn praktijk zie ik onder andere kinderen met een vermoeden van dyslexie. Voordat zij voor vergoede zorg in aanmerking komen moeten ze twee keer 10 weken extra begeleiding hebben gehad. Wanneer school dit onvoldoende kan bieden, komt een kind in mijn praktijk. Niet alle kinderen met dyslexie komen in aanmerking voor vergoede zorg, dan kan remedial teaching het kind helpen om toch vooruitgang te boeken op leesgebied. Maar ook na een dyslexietraject komen kinderen in mijn praktijk voor verdere ondersteuning met lezen. Ook werk ik met kinderen aan begrijpend lezen. Veel kinderen vinden dit lastig, Weten waar een tekst of verhaal over gaat is belangrijk voor je verdere leven. Denk maar aan een brief van de belastingdienst of een contract voor je eerste baan. Dan wil je wel weten wat er in staat. Voor kinderen met ASS is een tekst goed begrijpen ook lastig. Zij hebben het nodig om dingen expliciet aangeleerd te krijgen en ook daarvoor biedt Remedial Teaching een oplossing.

Werk dat ik op scholen uitvoer

Ik werk regelmatig op scholen met kinderen waarvan Nederlands niet de moedertaal is, NT2. Met deze kinderen en hun onderwijsbehoefte ga ik aan de slag op verzoek van school. Denk aan een behoefte op leesgebied of bijvoorbeeld werken aan de woordenschat. Op school kan een kind een arrangement krijgen omdat het een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of begrijpen van de taal. Het leren van de moedertaal gaat langzaam en moeizaam. Dit is anders dan een taalachterstand , die kan ontstaan zijn doordat een kind zijn moedertaal weinig hoort of spreekt. Door meer taalaanbod haalt een kind met een taalachterstand die vaak weer in. Dit is niet het geval met een taalontwikkelingsstoornis. Deze kinderen hebben een speciale behandeling nodig.

Enkele werkvormen die ik gebruik:

  • Taal in blokjes: voor kinderen met lees- en spellingproblemen. De methode gaat uit van de klanken van de taal en gebruikt kleuren voor klanken. Het maakt gebruik van sterke kanten: goede visueel-analytische en ruimtelijke vaardigheden.
  • Connect lezen: op zeer directe wijze wordt een verbinding gelegd tussen schrijven en lezen. Er wordt gebruik gemaakt van ‘Connect Klanken en Letters’, ‘Connect Woordherkenning’ en ‘Connect Vloeiend Lezen’.
  • Ralfi en Ralfi light’: lezen op een betekenisvolle en motiverende manier.
  • Strategieën die worden toepast bij begrijpend lezen.
  • Leesmotivatie, ik stimuleer om verschillende soorten teksten en boeken te lezen.

Remedial Teaching is inzetbaar voor leesproblemen:

  • met aanvankelijk of voortgezet technisch lezen
  • met begrijpend lezen.
  • als gevolg van een taalachterstand
  • als gevolg van taalontwikkelingsstoornis
  • door dyslexie