Passend onderwijs

Een kind moeten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen op school. Een passend onderwijsaanbod biedt ondersteuning die aansluit bij de behoeften van een kind. Voor een kind dat speciale onderwijsbehoeftes heeft, waar de school niet voldoende aan tegemoet kan komen, kunt u mij inhuren voor begeleiding. Samen met de school stel ik een arrangement op maat samen, waarin gewerkt wordt aan de speciale onderwijsbehoeften van het kind. Dit kan individuele hulp zijn, in de vorm van Remedial Teaching of Pre-Teaching. Maar ook een groepje leerlingen dat samen onder mijn begeleiding aan de slag gaat.

Daarbij bied ik ook ondersteuning aan de leerkracht als hij/zij met een hulpvraag komt. Speciaal voor het vinden van een oplossing, vergroten van kennis en ook de uitbreiding van het handelingsrepertoire. Op deze manier kan ieder kind het onderwijsaanbod krijgen dat hij/zij verdient.

Sinds schooljaar 2015-2016 werk ik met kinderen die een arrangement toegewezen hebben gekregen, door bijvoorbeeld een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dan werk ik samen met de ambulant begeleider om te zorgen dat er een doorgaande lijn komt. Zo weten alle betrokkenen wat zijn/haar rol is om het kind verder te helpen en te zorgen dat er groei kan plaatsvinden. Eén kind, één plan.