Wanneer heeft een kind rekenproblemen?

Soms lukt het een kind niet meer om de rekenstof uit de klas bij te benen. Hij/zij krijgt het rekenwerk niet af en wordt onzeker over zijn/haar rekenvaardigheden. Het kan zich uiten in lichamelijke klachten zoals buikpijn of slecht slapen. Als het niet meer lukt om de leerstof uit de klas bij te benen kan dat verschillende oorzaken hebben. Met een rekenonderzoek en een diagnostisch gesprek stel ik vast wat er aan de hand is.

Met welke rekenproblemen werk ik?

Regelmatig ligt het probleem met rekenen aan de basis van het vlot uitrekenen van eenvoudige sommen. Om een som zonder tellen uit te kunnen rekenen, moet je de splitsingen in één keer uit je hoofd kunnen opnoemen. Dat noemen we memoriseren. Als een kind dit beheerst is het makkelijker om een som over het tiental – zoals 8+4 – uit te rekenen. Aan een kind zie je niet dat het de som ‘tellend’ oplost. Vaak horen kinderen in de klas dat ze hun vingers niet meer mogen gebruiken. Een kind is dan heel inventief, legt de handen onder tafel, telt op de klok of via de platen op het plafond.

Tijdens het rekenonderzoek mogen kinderen mij laten zien hoe ze rekenen. Ze mogen de handen op tafel leggen en tellen. Door de juiste vragen te stellen weet ik precies wat het kind doet. Het werken aan de basis van rekenen zorgt dat het kind de moeilijkere sommen ook uitrekent zonder zijn of haar vingers. Het rekenen in de klas gaat dan ook beter.

Naast de basis van het vlot uitrekenen van eenvoudige rekensommen is er nog een veel voorkomend rekenprobleem bij jonge kinderen: de tafels. De meeste kinderen leren deze goed uit hun hoofd door ze veel te oefenen. Een enkeling lukt dit niet. Met deze kinderen ga ik aan de slag met de stoplichtkaartjes.Met behulp van deze methode lukt het hen om de tafels snel uit het hoofd op te noemen.

Wat ook vaak voorkomt is dat kinderen de toetsen bij de methode goed maken maar met de Cito rekentoets juist moeite hebben. De Cito toets toetst het laatste niveau rekenen en laat zien of het kind de rekenstof flexibel kan toepassen.

Werk dat ik op school uitvoer

Op scholen werken we met het protocol ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie.(ERDW) In dit protocol staan vier zorgniveaus. De eerst twee worden uitgevoerd door school. Bij het derde zorgniveau is er sprake van specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van rekenen-wiskunde en is externe begeleiding gewenst. Deze begeleiding voer ik als Remedial Teacher uit. Een diagnostische toets vormt hierbij de basis. Deze toont ons waar de hiaten zich bevinden en laat zien op welk handelingsniveau de leerling rekent. Dit biedt handvatten voor het rekenen in de klas.
Heeft een kind veel moeite met rekenen en is de geboden hulp onvoldoende, dan is een eigen leerlijn voor het kind opstellen mogelijk. Dit houdt in dat het kind op een lager niveau met rekenen uitstroomt.

Sinds 2017 ben ik bevoegd als behandelaar ernstige rekenproblemen en dyscalculie

Remedial teaching is inzetbaar voor verschillende leerproblemen rondom rekenen zoals:

  • Automatiseren en memoriseren van de basisvaardigheden
  • Leren van de tafels
  • Verhaalsommen
  • Werken met het metriek stelsel
  • Juiste strategiegebruik
  • DyscalculieStoplichtkaartjes. Ik ben erkend professional!