In mijn praktijk werk ik met de online omgeving van Mijn Superkracht. Mijn Superkracht is een netwerk van enthousiaste deskundige remedial teachers en logopedisten, die samen heel veel kennis hebben en dit met elkaar delen.

Online leeromgeving

In de online leeromgeving van Mijn Superkracht heeft iedere leerling zijn eigen account. In dit account vind je een logboek en opdrachten. In het logboek schrijf ik de overdracht van een begeleidingssessie, zoals waar de leerling en ik aan gewerkt hebben, hoe het werken ging, wat goed ging en wat nog lastig was. Tevens kan ik er een strategie of spellingsregel uitleggen die wij tijdens de begeleidingssessie gebruikt hebben. Op deze manier blijf je als ouders goed op de hoogte wat er tijdens een sessie aan bod komt en kun je je kind beter helpen met zijn huiswerk.

Als de ouders toestemming geven voeg ik tevens de leerkracht toe aan de leeromgeving. De leerkracht kan het logboek lezen en blijft zo op de hoogte wat er gedaan wordt. De ouders en de leerkracht kunnen zelf ook iets in het logboek schrijven. De leerkracht kan bijvoorbeeld een foto van het dictee wat op school gemaakt is uploaden, zodat ik kan zien hoe het gaat met spelling.

Inhoud online leeromgeving

Naast het logboek vind je opdrachten. In de opdrachten zet ik elke week het huiswerk klaar waar het kind, eventueel samen met zijn ouders, aan kan werken. Ik beschrijf wat de spellingsregel of rekenstrategie is, mogelijk verduidelijkt met een filmpje. Zo weet je als ouder hoe je kind de spelling of het rekenen nu leert en kun je hem of haar ondersteunen met de huiswerkopdracht.

Het huiswerk kan bestaan uit een werkblad. Dit werkblad kun je uitprinten, je kind laten maken, vervolgens een foto van maken en weer uploaden bij de opdrachten. Je geeft aan dat je je huiswerk hebt ingeleverd. Zo weet ik dat het huiswerk klaar is en kijk ik het na. Ik zie dan hoe het gemaakt is en kom er de volgende begeleidingssessie op terug .

Een huiswerk opdracht kan ook een digitaal spel zijn, waar het kind de leerstof spelenderwijs oefent. Bij ieder kind lever ik maatwerk en kijk wat de behoeften zijn.

Veiligheid

Omdat er veel persoonlijke informatie in de leeromgeving staat is het belangrijk dat het veilig is. Daarom log je in met een gebruikersnaam en een wachtwoord en ontvang je een extra code via een SMS.  Wil je meer informatie over Mijn Superkracht, dan vertel ik er graag meer over.